۱۱ آبان ۱۳۹۶
photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۱_۱۳-۴۴-۰۷

سابسیژن چیست؟

سابسیژن  سابسیژن روشی است ساده و سر پایی و بی خطر ، با یک مکانیسم متفاوت و اساسی در درمان اسکارهای آتروفیک ( فرورفته ) نظیر […]